Informace o projektu

Název projektu: Areál agroturistiky Štěnkov - "Ranč Orlice"

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit v oblasti turisticky atraktivní a vyhledávanou jezdeckou stanici s možností ustájení příchozích koní a ubytování jezdců. V rámci projektu byla vybudována jezdecká stezka Býšť- Ranč Bělečko - Štěnkov, jako část jezdecké trasy Pardubice, Hradec Králové, Orlické hory.

Areál agroturistiky a hippoturistiky pobyty s možností práce na ranči, čímž přispívá k zatraktivění lokality Třebechovic pro cestovní ruch, k podpoře zdravého vyžití dětí a mládeže, rozšíření možnosti netradičního rekreačního ubytování pro turisty a vodáky, ke snížení nezaměstnanosti v obci a okolí a k rozvoji turistického ruchu v dané oblasti.

Dokončením projektu vznikl komplexně vybavený areál s 5 apartmány - 25 lůžek (10 pevných a 15 přistýlek), s kulturní místností a zázemím a se stájemi pro 15 koní. Dále je na pozemcích areálu poskytována možnost dalších sportovních aktivit - běžecké trasy, místo pro lukostřelbu a jezdecká stezka Hradec Králové - Býšť.

 

Projekt byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

 

Dotační program Regionální operační program NUTS II Severovýchod
Prioritní osa 13.3. Cestovní ruch
Oblast podpory 13.3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu
Registrační číslo projektu CZ.1.13/3.1.00/14.00871
Projekt byl Výborem Regionální rady dne 22.10.2010 schválen k financování.
Celkové způsobilé výdaje projektu 15.370.661,64 Kč
Dotace Regionální rady 9.222.396,97 kč

Kompletní informace o projektu naleznete zde: http://www.mavoshk.cz/